Drukuj

Projekt napowietrznego rozłącznika próżniowegoue1 ue2 ue3

EKTO Sp. z o.o. realizuje projekt pt.

„Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego porn mobile napowietrznego rozłącznika próżniowego
w obudowie zamkniętej dedykowanego do inteligentnych sieci średniego hentai videos napięcia.”

w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałania 4.1.4. „Projekty aplikacyjne”
Programu Operacyjnego Inteligentny mom sex Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu phone porn Rozwoju Regionalnego


Wartość projektu: 9 055 083,00 PLN           Wkład funduszy europejskich: 6 076 353,58 PLN

Cel projektu


Przepro porn cartoon wadzenie prac badawczo-rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie gotowego do komercjalizacji, nowego produktu w postaci prototypu innowacyjnego napowietrznego rozłącznika próżniowego średniego napięcia w obudowie zamkniętej.

Planowane efekty


Powstanie produktu, charakteryzującego się lepszymi parametrami elektrycznymi, większą trwałością łączeniową i mechaniczną oraz wyższą niezawodnością w celebrity nude porównaniu do obecnie oferowanych urządzeń.