Wykonawstwo.

Wykonawstwo.

Prowadzimy usługi wykonawcze, takie jak:

  • budowa linii kablowych i napowietrznych SN i nn w dowolnych technologiach
  • montaż rozdzielnic elektrycznych SN i nn
  • budowa stacji transformatorowych SN/nn słupowych i kontenerowych
  • automatyzacja pracy sieci SN (stanowiska rozłączników i wyłączników sterowanych radiem)
  • zasilanie farm fotowoltaicznych
  • modernizacja zakładów przemysłowych
  • budowa oświetlenia drogowego

Młoda, stale doskonaląca się kadra inżynierska, nowoczesny sprzęt oraz terminowość wykonywanych kontraktów przedkłada się na wysoki poziom usług świadczonych przez naszą firmę.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
e-mail: wykonawstwo@ekto.com.pl