Drukuj

Firma

DSC02614_obrEKTO Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu Kodeksu Handlowego z 27.06.1934 roku i działa na jego podstawie. Notarialny akt założycielski, powołujący Spółkę, zawarty został 17.12.1998 roku (nr rep.A4225/1998). Spółka powstała na bazie dwu wydziałów Zakładu: Produkcji Pomocniczej oraz Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej wydzielonych z ówczesnego Zakładu Energetycznego Białystok S.A.

W związku z połączeniem spółek dystrybucji energii elektrycznej w grupie PGE właścicielem od dnia 31 sierpnia 2010 roku EKTO Sp. z o.o. była PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A.

Od dnia 22 celebrity nude lipca 2015 roku właścicielem EKTO Sp. z o.o. jest firma LCT INVEST Sp. z o.o.

 

Profil firmy

Statutowym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, usługo porn cartoon wej i handlowej, wykonywanej samodzielnie lub w pośrednictwie, we wszelkich formach współpracy i kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.


Działalność produkcyjna:

  • produkcja urządzeń i aparatury energetycznej na potrzeby dystrybucji i odbioru energii elektrycznej: złącza kablowe, złącza kablowo-pomiarowe, szafki rozdzielcze, szafki oświetlenia ulicznego, szafki pomiarowe, rozdzielnice niskonapięciowe listwowe, rozdzielnice średniego napięcia wnętrzowe;

 

Działalność wykonawcza:

  • usługi gay porn wykonawcze w zakresie budowy urządzeń energetycznych wysokiego napięcia, średniego napięcia i niskiego napięcia

uslugi1

 

Działalność eksploatacyjno-serwisowa

  • przeglądy pól liniowych średniego i hot lesbian porn wysokiego napięcia;przeglądy transformatorów WN/SN;
  • przeglądy przekładników prądowych i napięciowych iphone porn WN i SN;
  • remonty transformatorów;
  • przeglądy odłączników WN i lesbian porno SN;
  • gospodarka olejem hot milfs dielektrycznym;
  • badanie porn cartoon sprzętu dielektrycznego.

 

Działalność handlowa:

  • handel hurtowy i detaliczny porn cartoon artykułami przemysłowymi w tym przede wszystkim z dziedziny energetyki, eksport i import;
  • handel mobile porn wyrobami produkcji własnej Spółki.

izolatorysgl3assecuro4