Drukuj

Firma

DSC02614_obrPrzedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe EKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu Kodeksu Handlowego z 27.06.1934 roku i działa na jego podstawie. Notarialny akt założycielski, powołujący Spółkę, zawarty został 17.12.1998 roku (nr rep.A4225/1998). Spółka powstała na bazie dwu wydziałów Zakładu: Produkcji Pomocniczej oraz Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej wydzielonych z ówczesnego Zakładu Energetycznego Białystok S.A.

W związku z połączeniem spółek dystrybucji energii elektrycznej w grupie PGE właścicielem od dnia 31 sierpnia 2010 roku Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego EKTO Spółka z iphone porn ograniczoną odpowiedzialnością była PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A.

Od dnia 22 lipca 2015 roku właścicielem Pr lesbian porno zedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego EKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firma LCT INVEST Sp. z o.o.

 

Profil firmy

Statutowym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, wykonywanej samodzielnie lub w pośrednictwie, we wszelkich formach współpracy i kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.


Działalność produkcyjna:

  • produkcja urządzeń porn cartoon i aparatury energetycznej na potrzeby dystrybucji i odbioru energii elektrycznej: złącza kablowe, złącza kablowo-pomiarowe, szafki rozdzielcze, szafki oświetlenia ulicznego, szafki pomiarowe, rozdzielnice niskonapięciowe listwowe, rozdzielnice średniego napięcia wnętrzowe;

 

Działalność wykonawcza:

  • usługi wykonawcze w zakresie budowy urządzeń energetycznych wysokiego porn cartoon napięcia, średniego napięcia i niskiego napięcia

uslugi1

 

Działalność eksploatacyjno-serwisowa

  • przeglądy pól liniowych średniego i wysokiego napięcia;przeglądy transformatorów mobile porn WN/SN;
  • przeglądy przekładników porn cartoon prądowych i napięciowych WN i SN;
  • remonty transformatorów;
  • przeglądy odłączników hot lesbian porn WN i SN;
  • gospodarka gay porn olejem dielektrycznym;
  • badanie sprzętu hot milfs dielektrycznego.

 

Działalność handlowa:

  • handel hurtowy i detaliczny artykułami przemysłowymi w tym przede wszystkim z dziedziny energetyki, eksport i import;
  • handel wyrobami celebrity nude produkcji własnej Spółki.

izolatorysgl3assecuro4