Projektowanie.

Projektowanie.

Projektujemy sieci i instalacje elektroenergetyczne w zakresie:

  • linii kablowych i napowietrznych SN i nn
  • stacji transformatorowych i rozdzielni SN i nn
  • automatyzacji pracy sieci SN
  • instalacji wewnętrznych nn, przeciwpożarowych, alarmowych
  • telemechaniki i sterowania
  • zasilania farm fotowoltaicznych oraz energetyki wiatrowej
  • modernizacji zakładów przemysłowych

Ponadto:

  • wykonujemy dokumentację projektową jako projekt budowlany bądź wykonawczy włącznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę
  • prowadzimy nadzór autorski oraz inwestorski na budowie

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
e-mail: projektowanie@ekto.com.pl