Serwis.

Serwis.

Prowadzimy serwis i zabiegi eksploatacyjne:

  • prace naprawczo-modernizacyjne urządzeń elektroenergetycznych WN i SN
  • przegląd, renowacja i naprawa transformatorów W/SN, SN/nn oraz uziemiających
  • ocena stanu technicznego i przygotowanie transformatorów do likwidacji
  • komputerowe badanie, przeglądy i naprawy przełączników zaczepów transformatorów WN/SN
  • badania kontrolne, przeglądy i naprawy wyłączników WN i SN
  • badanie napięć rażenia/dotykowych
  • badania baterii kondensatorów i urządzeń kompensacyjnych
  • pomiary prądów ziemnozwarciowych
  • przeglądy, naprawa oraz wymiana odłączników i uziemników WN
  • badania i naprawa przekładników napięciowych, prądowych i kombinowanych
  • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • regeneracja oleju oraz odwilżaczy oleju

Za pomocą własnego Laboratorium Wysokiego Napięcia (trzy stanowiska o napięciu 3kV, 30kV, 110kV) wykonujemy:

  • badania sprzętu dielektrycznego (pomosty izolacyjne, drążki izolacyjne, buty izolacyjne, rękawice izolacyjne, kleszcze i chwytaki, wskaźniki napięcia, uzgadniacze faz)
  • pomiary i badania diagnostyczne transformatorów SN/nn
  • analizy oleju transformatorowego

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
e-mail: serwis@ekto.com.pl

Ekto Sp. z o.o.