Serwis.

Serwis.

Prowadzimy serwis i zabiegi eksploatacyjne:

 • prace naprawczo-modernizacyjne urządzeń elektroenergetycznych WN i SN
 • przegląd, renowacja i naprawa transformatorów W/SN, SN/nn oraz uziemiających
 • ocena stanu technicznego i przygotowanie transformatorów do likwidacji
 • komputerowe badanie, przeglądy i naprawy przełączników zaczepów transformatorów WN/SN
 • badania kontrolne, przeglądy i naprawy wyłączników WN i SN
 • badanie napięć rażenia/dotykowych
 • badania baterii kondensatorów i urządzeń kompensacyjnych
 • pomiary prądów ziemnozwarciowych
 • przeglądy, naprawa oraz wymiana odłączników i uziemników WN
 • badania i naprawa przekładników napięciowych, prądowych i kombinowanych
 • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • regeneracja oleju oraz odwilżaczy oleju

Za pomocą własnego Laboratorium Wysokiego Napięcia (trzy stanowiska o napięciu 3kV, 30kV, 110kV) wykonujemy:

 • badania sprzętu dielektrycznego (pomosty izolacyjne, drążki izolacyjne, buty izolacyjne, rękawice izolacyjne, kleszcze i chwytaki, wskaźniki napięcia, uzgadniacze faz)
 • pomiary i badania diagnostyczne transformatorów SN/nn
 • analizy oleju transformatorowego

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
e-mail: serwis@ekto.com.pl