Polityka Prywatności

EKTO Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w przypadku ich przekazania jest EKTO Spółka z o.o. w Białymstoku, adres: 15-521 Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000062554, NIP: 5422533431, REGON: 050800233, kapitał zakładowy: 900 000,00 zł.

 1. Dane osobowe przetwarzamy w celu:
 • świadczenia usług, sprzedaży towarów, produkcji,
 • wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych
 • obsługi reklamacji,
 • zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • obrony i dochodzenia roszczeń,
 • archiwizowania danych.
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa, zgoda lub prawnie uzasadniony interes administratora, który jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą. Natomiast podstawą do archiwizowania danych jest przepis prawa lub prawnie uzasadniony interes administratora dotyczący m.in. dochodzenia roszczeń.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie nie jest obowiązkowe, ale bez niej nie będzie możliwa realizacja celu.
 3. Informujemy, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy a po jej zakończeniu będą archiwizowane przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe lub przez czas ewentualnej obrony i dochodzenia roszczeń.
 4. Dane osobowe nie są poddawane profilowaniu ani nie są przetwarzane poza granicami naszego kraju.
 5. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza:
 • pracownikami i współpracownikami Spółki,
 • podwykonawcami i innymi podmiotami wspierającymi nas w realizacji usług,
 • podmiotami prowadzącymi działalność pocztową i kurierską,
 • bankami w zakresie płatności
 • dostawcami w zakresie niezbędnym do obsługi i realizacji usług,
 • podmiotami uprawnionymi do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. urzędy skarbowe, sądy lub organy ścigania.
 1. Informujemy, że osoba, której dane dotyczą ma prawo:
 • żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, przenoszenia danych
 • ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych,
 • usunięcia danych, jeżeli zgoda jest podstawą ich przetwarzania,
 • prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W sprawach realizacji powyższych praw dotyczących danych osobowych można kontaktować się na email: ekto@ekto.com.pl lub na adres Spółki, ul. Elewatorska 17/1 15-620 Białystok.

 

Polityka cookie

 

Aby usprawnić odwiedzanie tej witryny, EKTO może używać plików cookie do uzyskiwania informacji nieosobowych.

Cookie to pliki informacji tekstowych, które Twoja przeglądarka umieszcza na komputerze podczas odwiedzania strony internetowej i są one obecnie powszechnie używane na wielu stronach internetowych. EKTO może gromadzić te dane w celu analizy wzorców oglądania odwiedzających witrynę, ale nie gromadzi żadnych danych osobowych.

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia, gdy pliki cookie są umieszczane na Twoim komputerze lub nie chcesz ich otrzymywać, sprawdź, czy Twoja przeglądarka obsługuje taką funkcję. Pamiętaj, że jeśli nie zezwolisz na używanie plików cookie, możesz nie być w stanie wyświetlić wszystkich części tej witryny.