Drukuj

Podstawa bezpiecznikowa porno gay PBNV-20

podstawa_m

Wyrób uzyskał Atest nr 686/2004 Instytutu Energetyki w Warszawie, potwierdzający dodatni wynik badań przeprowadzonych wg wymagań Dyrektywy UE oraz norm zharmonizowanych: PN-EN 60694:2001/A1/A2.

jen

ZASTOSOWANIE

Podstawa bezpiecznikowa PBNV - 20 przeznaczona jest do instalowania w napowietrznych liniach średniego napięcia.

BUDOWA

Podstawa bezpiecznikowa PBNV - 20 składa się z dwóch izolatorów LWP8-24 M20 osadzonych na spawanej podstawie, dwóch styków umożliwiających osadzenie bezpieczników oraz dwóch zacisków przyłączowych. Podstawa jest przeznaczona do bezpieczników typu WGBN 17,5 i 24 kV oraz WBGNp 17,5 i 24 kV. Konstrukcja podstawy oraz elementy wsporcze i złączne wykonane są ze stali konstrukcyjnej St3S i St5, cynkowane galwanicznie, zaś styki wykonane są z miedzi M1Ez4.


podstawa1

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie znamionowe 24 kV
Znamionowy black amateur porn poziom izolacji:
  • wartość podstawowa
  • wzdłuż przerwy izolacyjnej

125 kV / sexy lesbian porn 50 kV
145 kV buy generic propecia online / 60 kV
Znamionowy lesbian videos prąd ciągły 25 A / hot lesbian porn 40 A
Masa 16 kg

Uwaga: Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian black porn videos wynikających z postępu technicznego.