Modernizacje stacji transformatorowych

Zrealizowaliśmy wiele modernizacji stacji transformatorowych SN/nn, polegających na wymianie rozdzielnic SN i nn oraz instalacji urządzeń telemechaniki, a także modernizacji stacji WN/SN (GPZ) na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok i Oddział Warszawa.