Budowa sieci elektroenergetycznych

Zrealizowaliśmy szereg kontraktów polegających na budowie i rozbiórce elektroenergetycznych sieci kablowych i napowietrznych SN i nn wraz z budową kontenerowych stacji transformatorowych na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. oraz dla Inwestorów prywatnych m.in. Pannatoni Europe, 3 Spare Sp. z o.o., PKTECH Sp. z o.o.