Serwis

Prowadzimy serwis i zabiegi eksploatacyjne:

 • prace naprawczo-modernizacyjne urządzeń elektroenergetycznych WN i SN
 • przegląd, renowacja i naprawa transformatorów W/SN, SN/nn oraz uziemiających
 • ocena stanu technicznego i przygotowanie transformatorów do likwidacji
 • komputerowe badanie, przeglądy i naprawy przełączników zaczepów transformatorów WN/SN
 • badania kontrolne, przeglądy i naprawy wyłączników WN i SN
 • badanie napięć rażenia/dotykowych
 • badania baterii kondensatorów i urządzeń kompensacyjnych
 • pomiary prądów ziemnozwarciowych
 • przeglądy, naprawa oraz wymiana odłączników i uziemników WN
 • badania i naprawa przekładników napięciowych, prądowych i kombinowanych
 • badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • regeneracja oleju oraz odwilżaczy oleju

    

   Za pomocą własnego Laboratorium Wysokiego Napięcia (trzy stanowiska o napięciu 3kV, 30kV, 110kV) wykonujemy:

   • badania sprzętu dielektrycznego (pomosty izolacyjne, drążki izolacyjne, buty izolacyjne, rękawice izolacyjne, kleszcze i chwytaki, wskaźniki napięcia, uzgadniacze faz)
   • pomiary i badania diagnostyczne transformatorów SN/nn
   • analizy oleju transformatorowego

   Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
    e-mail: serwis@ekto.com.pl

   Nasze realizacje:

    

   Spółka od kilkunastu lat realizuje serwis obiektów stacyjnych WN i SN na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Serwisujemy ponad 60 stacji transformatorowych WN/SN i ponad 10 stacji transformatorowych RS, w tym ponad:

   • 100 transformatorów 110/SN i przełączników zaczepów wraz z napędami
   • 100 wyłączników o napięciu 110kV (olejowych)
   • 160 wyłączników o napięciu 110kV (w izolacji SF6)
   • 550 odłączników o napięciu 110kV
   • 640 przekładników prądowych 110kV
   • 330 przekładników napięciowych 110kV
   • 170 przekładników kombinowanych 110kV

   W ramach powyższych działań prowadzimy też gospodarkę olejową, wykorzystując posiadaną do tego instalację.