EKTON

EKTON® jest małogabarytową rozdzielnicą średniego napięcia w izolacji powietrznej na napięcie 24 kV. Wykonanie wnętrzowe z pojedynczym układem szyn zbiorczych preferuje ją do stosowania w miejskich stacjach transformatorowych, przystosowanych do ustawiania jednostek o mocy do 630 kVA.

Rozdzielnica EKTON® przeznaczona jest do rozdziału energii elektrycznej, pomiaru i zasilania urządzeń elektrycznych w energetyce zawodowej, energetyce przemysłowej oraz w istniejących i wymagających remontu lub modernizacji (rozbudowy) stacjach miejskich. Rozdzielnica przystosowana jest do ustawienia przyścienna.

Rozdzielnica zbudowana jest z typowych pól, których konfigurację w zależności od spełnianych funkcji można dowolnie zestawiać.

Ze względu na małe wymiary gabarytowe, prostą budowę oraz łatwy dobór zestawienia i konfiguracji pól, rozdzielnice te mogą być z powodzeniem stosowane w małogabarytowych, prefabrykowanych stacjach na napięcie do 24 kV.

   

  Parametry techniczne:

   

  Napięcie znamionowe

  24 kV

  Udarowe napięcie probiercze

  125 kV

  Napięcie probiercze 50 Hz, 1 min.

  50 kV

  Prąd znamionowy ciągły:

  – szyn zbiorczych

  630 A

  – pola liniowego (rozł. KLS 20/630-230)

  630 A

  – pola transformatorowego. (rozł. KLFS 20/630-230)

  63 A

  Prąd znamionowy wyłączalny rozłącznika w polu liniowym

  630 A

  Znamionowy prąd cieplny 1 s.

  16 kA

  Znamionowy prąd szczytowy

  40 kA

  Odporność łukowa przy zwarciu wewnątrz rozdzielnicy

  16kA/0,5s

  Stopień ochrony wg PN – 92/E-08106

  IP 3X

  Masa celki (w zależności od wyposażenia)

  165 – 195 kg

  Wymiary celki (z ramą nośną):

  – wysokość

  2000 mm

  – szerokość

  725 mm

  – głębokość

  755 mm

  Wysokość zainstalowania nad poziomem morza

  Max. 1000 m

   

  Pobierz specyfikację: