Szafka Pomiarowa SPf.

Szafka Pomiarowa SPf.

Zastosowanie

Szafka pomiarowa SPf przeznaczona jest do pomiaru energii elektrycznej w obwodach jedno lub trójfazowych. Obwody instalacji montowane są w obudowach wykonanych z tworzyw termoutwardzalnych lakierowanych lakierem odpornym na promieniowanie UV i zabezpieczającym przed zjawiskiem abrazji. Szafka zasadniczo powinna się znajdować na zewnątrz budynku w miejscu dostępnym dla obsługi w taki sposób, aby jej dolna krawędź znajdowała się na wysokości od 1 m 1,5 m.

Budowa

Obudowa posiada:

  • jednoskrzydłowe drzwi osadzone na zawiasach krytych
  • baskwilowy, trójpunktowy zamek przystosowany do wyposażenia we wkładki patentowe
  • dławiki u dołu na wprowadzenie przewodów zasilających i odbiorczych
  • przystosowaną do plombowania maskownicę osłaniającą elementy przedlicznikowe

Wyposażenie zawiera:

  • tablice licznikową
  • listwę zaciskową do podłączenia przewodów zasilających
  • łącznik zalicznikowy
  • połączenia wykonane przewodem LYg

Parametry Techniczne

Napięcie znamionowe 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 750 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Prąd znamionowy ciągły max. 63 A
Wytrzymałość zwarciowa 10 kA
Stopień ochrony obudowy IP 44