Ektos.

Ektos.

Ektos.

WKRÓTCE

W SPRZEDAŻY!

Inteligentny rozłącznik próżniowy średniego napięcia typu EKTOS przeznaczona jest do pracy w sieciach trójfazowego prądu przemiennego przy znamionowym napięciu do 24kV i częstotliwości 50Hz w sieciach energetyki dystrybucyjnej

 


EKTOS to rozłącznik:

 1. Inteligentny, przeznaczony do pracy w sieciach Smart Grid
 2. w izolacji próżniowej
 3. małogabarytowy
 4. w osłonie metalowej
 5. wyposażone w ultraszybki napęd współpracujący dowolnym sterownikiem
 6. wyposażony w inteligentny sterownik zarządzający pracą rozłącznika
 7. wyposażony w system DOL
 8. wyposażony w system do pomiaru i monitoringu temperatury linii
 9. wyposażony w bezprzewodowe aktywne przekładniki prądowo napięciowe
 10. bezpieczny
 11. niezawodny

 

Zalety rozłącznika  EKTOS:

 1. przeznaczony do pracy w sieciach Smart Grid ze szczególnym uwzględnieniem FDIR
 2. bezpieczny dla środowiska – nie zawiera SF6
 3. bezpieczny dla sieci rozdzielczej – nie generuje przepięć łączeniowych
 4. bezpieczny dla urządzeń sterowniczych i komunikacyjnych – nie generuje zakłóceń EMC.
 5. Odporny na zakłócenia EMC.
 6. Konstrukcja odporna na działanie czynników atmosferycznych
 7. Wysoka odporność na korozję i czynniki atmosferyczne
 8. Łatwa obsługa i konserwacja dzięki zastosowaniu komponentów najwyższej jakości
 9. Niezawodność dzięki zastosowaniu komór próżniowych
 10. Wysokie bezpieczeństwo obsługi poprzez zdalny monitoring

Lp.

Parametr

Wartość

1

Napięcie znamionowe

24 kV

 

2

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

3

Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej

50 kV

– do ziemi i międzyfazowo

4

Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej

60 kV

– bezpiecznej przerwy izolacyjnej

5

Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50 μs)

125 kV

– do ziemi i międzyfazowo

6

Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50 μs)

145 kV

– bezpiecznej przerwy izolacyjnej

7

Prąd znamionowy ciągły

800 A

9

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany

16 kA (3 s)

10

Załączalny prąd zwarciowy

40 kA

11

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

40 kA

12

Prąd rozłączalny ładowania linii nieobciążonej

50 A

13

Prąd rozłączalny ładowania linii kablowej nieobciążonej

50 A

14

Prąd rozłączalny zwarcia doziemnego

50 A

15

Prąd rozłączalny nieobciążonej linii kablowej w warunkach zwarcia doziemnego

28 A

16

Droga upływu

620 mm

17

Klasa mechaniczna

M2

18

Liczba operacji załączenia na zwarcie

5 (40kA, CL E3)

19

Wymiary:

Szerokość: 550 mm

Głębokość: 890 mm

Wysokość: 470 mm