Ekton.

Ekton.

EKTON® jest małogabarytową rozdzielnica średniego napięcia w izolacji powietrznej na napięcie 24 kV. Wykonanie wnętrzowe z pojedynczym układem szyn zbiorczych preferuje ją do stosowania w miejskich stacjach transformatorowych, przystosowanych do ustawiania jednostek o mocy do 630 kVA.

Rozdzielnica EKTON® przeznaczona jest do rozdziału energii elektrycznej, pomiaru i zasilania urządzeń elektrycznych w energetyce zawodowej, energetyce przemysłowej oraz w istniejących i wymagających remontu lub modernizacji (rozbudowy) stacjach miejskich. Rozdzielnica przystosowana jest do ustawienia przyścienna.

Rozdzielnica zbudowana jest z typowych pól, których konfigurację w zależności od spełnianych funkcji można dowolnie zestawiać.

Ze względu na małe wymiary gabarytowe, prostą budowę oraz łatwy dobór zestawienia i konfiguracji pól, rozdzielnice te mogą być z powodzeniem stosowane w małogabarytowych, prefabrykowanych stacjach na napięcie do 24 kV.

Parametry techniczne

Napięcie znamionowe 24 kV
Udarowe napięcie probiercze 125 kV
Napięcie probiercze 50 Hz, 1 min. 50 kV
Prąd znamionowy ciągły:  
szyn zbiorczych 630 A
pola liniowego (rozł. KLS 20/630-230) 630 A
pola transformatorowego. (rozł. KLFS 20/630-
230)
63 A
Prąd znamionowy wyłączalny rozłącznika w polu
liniowym
630 A
Znamionowy prąd cieplny 1 s. 16 kA
Znamionowy prąd szczytowy 40 kA
Odporność łukowa przy zwarciu wewnątrz rozdzielnicy 16kA/0,5s
Stopień ochrony wg PN – 92/E-08106 IP 3X
Masa celki (w zależności od wyposażenia) 165 – 195 kg
Wymiary celki (z ramą nośną):  
wysokość 2000 mm
szerokość 725 mm
głębokość 755 mm
Wysokość zainstalowania nad poziomem morza Max. 1000 m