EKT-OZE

EKT-OZE

EKT-OZE

Stacja transformatorowa SN/nn dedykowana do farm fotowoltaicznych

 

 

Stacja transformatorowa EKT-OZE składa się z:

 • Prefabrykowanego budynku (osadzonego na fundamentach wkręcanych)
 • Rozdzielnicy średniego napięcia typu EKTON (max 4 pola)
 • Rozdzielnicy niskiego napięcia typu EKTOL (do 15 odpływów nn)
 • Szafy telemechaniki
 • Innych wymaganych urządzeń

 

Zalety stacji transformatorowej EKT-OZE:

 • Możliwość montażu w trudnym, niedostępnym terenie (cały budynek można dostarczyć w niewielkich lekkich elementach i zmontować na miejscu)
 • Krótki czas montażu w miejscu zainstalowania
 • Montaż nie wymaga stosowania ciężkiego sprzętu budowlanego
 • Możliwość montażu w niskich temperaturach (nie wymaga prac budowalnych związanych z wylewaniem betonu)
 • Nie wymaga fundamentu (posadowienie na kotwach wkręcanych w grunt)
 • Niewielka masa w porównaniu do stacji kontenerowych betonowych
 • Posiada szczelną misę olejową (objętość misy = 100% objętości oleju transformatora do 1000kVA)
 • Krótki czas dostawy
 • Możliwość zmiany gabarytów stacji na życzenie Zamawiającego (projekt indywidualny)
 • Możliwość indywidualnego doboru kolorystyki

EKT-OZE_pl.pdf