Firma EKTO sp. z o.o. realizuje obecnie projekt pt.

Innowacyjne złącze kablowe średniego napięcia w izolacji wolnej od SF6 przeznaczone do inteligentnych sieci elektroenergetycznych Smart Grids.

W ramach poddziałania 1.1.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałanie Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 8 773 041, 00 PLN
Wkład funduszy europejskich: 6 502 858, 00 PLN
Projekt realizowany jest wspólnie z Politechniką Lubelską
Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rozpoczęcie projektu: 30.12.2021
Planowane zakończenie projektu: 31.12.2023

Cel i opis projektu:
Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie gotowego do komercjalizacji, nowego produktu w postaci prototypu inteligentnego złącza kablowego średniego napięcia w izolacji powietrzno- próżniowej, przeznaczonego do inteligentnych sieci średniego napięcia (SN) pracujących w technologii Smart Grids. Docelową grupą odbiorców rezultatów projektu będą Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego (OSD), prowadzący działania inwestycyjne, remontowe i modernizacyjne w zakresie dystrybucyjnej infrastruktury sieciowej średniego napięcia, zmierzające do podniesienia jakości świadczonych usług poprzez poprawę parametrów eksploatacyjnych sieci SN w oparciu o szeroki program ich kablowania. W wyniku realizacji głównego celu projektu powstanie nowy produkt, który będzie łączył funkcje wielu dostępnych na rynku produktów, odpowiadający jednocześnie na rosnące wymagania operatorów OSD w zakresie niezawodności instalowanych i trwałości zainstalowanych urządzeń. Cechą wyróżniającą nowy produkt będzie niespotykana dotąd rozbudowana diagnostyka on-line urządzeń, zaimplementowanie rozbudowanych i skalowalnych funkcji zabezpieczeniowych i komunikacyjnych. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne wyeliminują konieczność przeprowadzania regularnych przeglądów i konserwacji styków łączników w złączu oraz stosowania szkodliwego dla środowiska gazu SF6, gwarantując wieloletnią bezobsługową pracę urządzenia, co w znacznym stopniu ograniczy koszty eksploatacji infrastruktury sieciowej.