Drukuj

Szafka pomiarowa SP

sp_1 sp_2
Wyrób uzyskał Atest nr 689/2005 Instytutu Energetyki w Warszawie, potwierdzający dodatni wynik badan przeprowadzonych wg wymagan dyrektyw UE oraz norm zharmonizowanych: PN-EN 60439-1:2003, PN-EN 60439-5:2002, oraz Certyfikat CE nr Z/1460/0015/2005 Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

jence

ZASTOSOWANIE

Szafka pomiarowa przeznaczona jest do pomiaru energii elektrycznej w obwodach jedno lub trójfazowych. Obwody instalacji montowane są w obudowach wykonanych z tworzyw termoutwardzalnych lub blach aluminiowych. Szafka, zasadniczo, powinna sie znajdować na zewnątrz budynku w miejscu dostępnym dla obsługi w taki sposób, aby jej dolna krawędź znajdowała sie na wysokości od 1 m 1,5 m.

BUDOWA

Obudowa posiada:

  • jednoskrzydłowe drzwi osadzone na zawiasach krytych;
  • baskwilowy, dwupunktowy zamek przystosowany do wyposażenia we wkładki patentowe;
  • dławiki u cartoon porn dołu, na wprowadzenie przewodów zasilających i odbiorczych;
  • przystosowaną do plombowania maskownice celebrity porn tapes osłaniającą elementy przedlicznikowe.

Wyposażenie zawiera:

PARAMETRY TECHNICZNE
sp_schemat
Napięcie znamionowe 400 V
Napięcie znamionowe adult anime izolacji 750 V
Czestotliwość znamionowa 50 Hz
Prąd znamionowy ciągły max. lesbian porn 63 A
Wytrzymałść zwarciowa 25 kA
Stopień ochrony zapewniony celeb sex tapes przez obudowy IP 44

Uwaga: Producent zastrzega sobie black girl porn możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.