Drukuj

Złącza kablowe ZK  zk

Wyrób uzyskał Atest nr 689/2005 Instytutu Energetyki w Warszawie, potwierdzający dodatni wynik badań przeprowadzonych wg wymagań dyrektyw UE oraz norm zharmonizowanych: PN-EN 60439-1:2003, PN-EN 60439-5:2002, oraz Certyfikat CE nr Z/1460/0012/2005 Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.
  jence

ZASTOSOWANIE

Złącze kablowe jest urządzeniem rozdzielczym montowanym na linii kablowej niskiego napięcia. Umożliwia wykonanie podziału, jej zakończenia hottest celebrities lub wykonania odgałęzienia.

BUDOWA

zk_schemat

Układy wyposażenia złącz montowane są w szafkach wolnostojących oraz wnękowych. Obudowy szafek wykonane z blachy aluminiowej lub tworzyw termoutwardzalnych, przystosowane są do posadowienia na zintegrowanych z nimi fundamentach. Podstawowym aparatem manewrowym złącza jest rozłącznik skrzynkowy. Stosowane są również podstawy bezpiecznikowe. W układach mieszanych zazwyczaj w przelocie montuje się podstawy bezpiecznikowe, a na odpływie rozłącznik skrzynkowy.
W zależności od potrzeb celebrity nude stosuje się aparaty o wielkości:
  00 - phone sex video do 100 A,
  0 - do cartoon porn videos 160 A,
  1 - nude celebrities do 250 A,
  2 - mobile porn do 400 A,
  3 - do 630 A.
Typ aparatu i jego wielkość decydują o doborze gabarytów obudowy.


zk_rys1
zk_rys2

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie znamionowe 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 750 V
Czestotliwość znamionowa 50 Hz
Prąd lesbian videos znamionowy ciągły 100 - nude celebrities 400 A
Prąd znamionowy ciągły odpływu max. 100 - 400 buy clomid online A
Stopień ochrony zapewniony przez obudowy IP 44
Wytrzymałość zwarciowa 16 kA

Uwaga: Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian hentai porn wynikających z postępu technicznego.