Drukuj

Rozdzielnica średniego napięcia wnętrzowa RSNW-24

header.png

rsnw_m 

Wyrób uzyskał Atest nr 560 Instytutu Energetyki w Warszawie, potwierdzający dodatni wynik badań przeprowadzonych wg wymagań PN-EN 60298:2000, oraz Certyfikat nr 1085/NBR/2011 Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

jen jel

Rozdzielnice RSNW - 24 uzyskały w 2002 roku Medal Europejski medal5

ZASTOSOWANIE

Rozdzielnica RSNW - 24 przeznaczona jest do rozdziału energii elektrycznej w energetyce zawodowej, energetyce przemysłowej oraz w istniejących i wymagających remontu lub modernizacji (rozbudowy) stacjach miejskich.

BUDOWA

Rozdzielnica przystosowana jest do ustawienia jako wolnostojąca lub przyścienna. Ze względu na małe wymiary gabarytowe, prostą budowę oraz łatwy w budowie sposób zestawienia celek, rozdzielnice te mogą być z powodzeniem stosowane w małogabarytowych, prefabrykowanych stacjach na napięcie do 24 kV, doskonale nadają się na wymianę w istniejących stacjach wnętrzowych. Rozdzielnica zbudowana jest z typowych pól (celek) takich jak: pole transformatorowe, pole liniowe, pole liniowo - odgromnikowe, pole odgromnikowe, pole sprzęgłowe (prawe, lewe). Konfigurację rozdzielnicy można w zależności od potrzeb dowolnie zestawić. Rozdzielnica charakteryzuje się skręcaną, modułową konstrukcją, bardzo łatwą w montażu. Trzypolowa rozdzielnica może być zamontowana w ciągu 4 godzin przez dwóch elektromonterów. Rozdzielnica może być ustawiona jako wolnostojąca lub przyścienna w stacjach wieżowych lub parterowych. Na czas transportu daje się złożyć, montaż następuje w pomieszczeniu przeznaczenia. Do montażu i transportu rozdzielnicy dźwig jest zbędny.

rsnw1  
rsnw2

PARAMETRY TECHNICZNE


Napięcie znamionowe 24 kV
Udarowe hot lesbian porn napięcie probiercze 125 kV
Napięcie probiercze 50 Hz, 1 min. 50 kV
Znamionowy phone porn prąd ciągły:
szyn zbiorczych 630 A
pola liniowego (rozłącznik KLS 20/630-230) 630 A
pola transformatorowego (rozłącznik KLFS 20/630-230) 63 A
Znamionowy prąd cieplny 1 s 16kA
Znamionowy prąd gay fuck szczytowy 40 kA
Odporność łukowa przy zwarciu wewnątrz rozdzielnicy 12,7 kA/0,5 cartoon porn pics s
Stopień ochrony wg PN-92/E-08106 IP 3X
Masa black sex porn celki (w zależności od wyposażenia) 165,195 kg
Gabaryty: 2000 celebrity gossip x 725 x 725 mm
Alternatywnie w celce może być zamontowany rozłącznik pola liniowego (KLS 15/630-175), pola transformatorowego (KLFS 15/630-175).
Parametry techniczne mobile porn przyjmują wartość:
Napięcie znamionowe 17,5 kV
Gabaryty: 2000 x 625 x 725 mm

Szersze informacje na temat rozdzielnic SN buy nolvadex znajdują się w "Albumie Rozdzielnic SN - RSNW".

Uwaga: Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia hot lesbian porn zmian wynikających z postępu technicznego.