Drukuj

Szafka pomiarowa SP

sp_1 sp_2
Wyrób uzyskał Atest nr 689/2005 Instytutu Energetyki w Warszawie, potwierdzający dodatni wynik badan przeprowadzonych wg wymagan dyrektyw UE oraz norm zharmonizowanych: PN-EN 60439-1:2003, PN-EN 60439-5:2002, oraz Certyfikat CE nr Z/1460/0015/2005 Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

jence

ZASTOSOWANIE

Szafka pomiarowa przeznaczona jest do pomiaru energii elektrycznej w obwodach jedno lub trójfazowych. Obwody instalacji montowane są w obudowach wykonanych z tworzyw hentai videos termoutwardzalnych lub blach aluminiowych. Szafka, zasadniczo, powinna sie znajdować na zewnątrz budynku w miejscu dostępnym dla obsługi w taki sposób, aby jej dolna krawędź znajdowała sie na wysokości od 1 m 1,5 m.

BUDOWA

Obudowa posiada:

  • jednoskrzydłowe drzwi osadzone na zawiasach krytych;
  • baskwilowy, dwupunktowy zamek przystosowany do wyposażenia we wkładki patentowe;
  • dławiki u dołu, na hentai porn wprowadzenie przewodów zasilających i odbiorczych;
  • przystosowaną do priligy online plombowania maskownice osłaniającą elementy przedlicznikowe.

Wyposażenie zawiera:

  • tablice licznikową;
  • listwe zaciskową do podłączenia przewodów cialis online zasilających;
  • zabezpieczenie przedlicznikowe, nadprądowe o hentai porn pics wartooci natężenia prądu wynikającej
  • z mocy przyłączeniowej;
  • łącznik zalicznikowy;
  • połączenia wykonane przewodem LYg.
PARAMETRY TECHNICZNE
sp_schemat
Napięcie znamionowe 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 750 V
Czestotliwość znamionowa 50 Hz
Prąd znamionowy ciągły max. hot lesbian porn 63 A
Wytrzymałść zwarciowa 25 kA
Stopień ochrony zapewniony przez porn cartoon obudowy IP 44

Uwaga: Producent cartoon porn videos zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.