Drukuj

Rozdzielnice Sn i nn

Rozdzielnice średniego i niskiego napięcia produkcji ekto
 • Rodzielnica nn RNL.
  Rozdzielnica przeznaczona jest do zasilania i zabezpieczania urządzeń elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami zwarć i przeciążeń. Znajduje ona zastosowanie w stacjach transformatorowych osiedli mieszkaniowych, zakładów przemysłowych, obiektów handlowych i innych. Więcej..

 • Rozdzielnica RSNW - gay porn 24
  Przeznaczona jest do rozdziału energii elektrycznej hentai movie w energetyce zawodowej, energetyce przemysłowej oraz w istniejących i wymagających remontu lub modernizacji (rozbudowy) stacjach miejskich. Więcej..

 • Szafka rozdzielcza nude celebrities niskiego napięcia SR-5
  Szafka rozdzielcza niskiego napięcia typu SR-5/400A dla słupowych stacji transformatorowych umożliwia połączenie stacji z siecią niskiego napięcia napowietrzną i kablową. Przeznaczona jest do zasilania odbiorców o charakterze bytowo - komunalnym. Więcej..

 • Złącza kablowe celebrity nude ZK
  Złącze kablowe jest urządzeniem rozdzielczym montowanym na linii kablowej niskiego napięcia. Umożliwia wykonanie podziału, jej sexy lesbian porn zakończenia lub wykonania odgałęzienia. Więcej..

 • Złącza kablowo-pomiarowe ZK+P
  Zestawy złączowo - pomiarowe łączą w sobie funkcje złącz kablowych i szafek pomiarowych. Ich układy wyposażenia montowane są w obudowach zintegrowanych, w których część złączowa znajduje się w komorze oddzielnej niż pomiarowa. Więcej..

 • Szafka porn cartoon pomiarowa SP
  gay movies Szafka pomiarowa przeznaczona jest do pomiaru energii elektrycznej w obwodach jedno lub trójfazowych. Obwody instalacji montowane są w obudowach wykonanych z tworzyw termoutwardzalnych lub blach aluminiowych. Szafka zasadniczo powinna się znajdować na zewnątrz budynku w miejscu dostępnym dla obsługi w taki sposób, aby jej dolna krawędź znajdowała się na wysokości od 1 m 1,5 m. Więcej..

 • Szafka sterowania oświetleniem hot milfs SO
  Szafki sterowania oświetleniem są rozdzielnicami zasilającymi obwody oświetlenia ulic, placów, terenów obiektów w zadanej funkcji. Więcej..

Posiadamy także w swojej ofercie rozdzielnice produkcji ZPUE mom sex oraz ENCO.