EKTO Sp. z o.o. 25 czerwca 2019 r. otrzymało tytuł i certyfikat ,,Partner Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej w kształceniu praktycznym – 2019” przyznany przez Rektora Politechniki Białostockiej po raz pierwszy.

Celem programu jest:

  • promocja przedsiębiorstw otwartych na kształcenie praktyczne studentów kierunków studiów prowadzonych w Uczelni;
  • promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się wysoką jakością realizowanego kształcenia praktycznego;
  • wyróżnianie przedsiębiorstw, które są gotowe przekazywać studentom aktualną, nowoczesną wiedzę oraz kreować umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców;
  • kreowanie powiązań pomiędzy Uczelnią a otoczeniem społeczno-gospodarczym.